Údržba

Údržba klimatizací Daikin není žádným velkým problémem a bez větších obtíží jej zvládne opravdu každý šikovný uživatel. Aby vám rezidenční klimatizace vydržela co nejdéle, je nutné provádět pravidelnou údržbu.  Ta zahrnuje zejména očištění klimatizace od prachu a drobných nečistot a vysátí zanesených filtrů.

Klimatizaci Daikin je nutné čas od času pořádně očistit. Dříve, než s tímto úkonem začnete, je nutné se ujistit, že jednotka skutečně vypnutí a napájení odpojeno jističem. V žádném případě se nedotýkejte lamel, které se nacházejí uvnitř klimatizace. Mohlo by totiž dojít k vážnému zranění.

Správná údržba rezidenční klimatizace Daikin probíhá následujícím způsobem. Pokud jsou horní a dolní přední panely špinavé nebo zaprášené, stačí je očistit pouze navlhčeným hadříkem bez jakýchkoliv čisticích prostředků.

Velice důležitá je především údržba vzduchových filtrů. Na těchto filtrech se totiž usazuje prach, který je nutné odstranit. To se nejsnadněji provede za pomoci vysavače. Takové čištění filtrů je dobré provádět každé dva týdny.

Další část rezidenční klimatizace Daikin, která podléhá údržbě, je titanový apatitový fotokatalytický čisticí vzduchový filtr. U něj taktéž stačí vysát prach a drobné nečistoty vysavačem. Takovou to údržbu je vhodné provádět jednou za šest měsíců. Výměna filtru by se pak měla provádět jednou za tři roky.

Vnitřní jednotka a dálkový ovladač se čistí pouze v případě, že jsou silně znečištěny.

K čistění klimatizace nikdy nepoužívejte horkou vodu, která by měla teplotu vyšší jak 40 °C, benzín, ředidlo či jiné těkavé oleje, leštidla nebo drátěnky.

Pokud budete provádět pravidelnou údržbu a čistění vaší rezidenční klimatizace Daikin, vydrží vám v bezproblémovém provozu několik let.

webeesÚdržba